Medkänsla motar bort din stress på jobbet

1 september 2017

På Hälsoresurs arbetar vi aktivt med frågor som handlar om hur vi ska må bra på jobbet. Hur fokuserar vi bäst? Hur påverkas vi av det som händer omkring oss, både på kontoret men också privat? Och hur kan vi leva som vi lär?

Alla dessa frågor behöver kunna luftas i en arbetsmiljö med högt i tak och där vi medarbetare känner oss trygga och lyssnade på. Att aktivt visa medkänsla med varandra är en av nycklarna till att må bra på jobbet. Nu tyder forskning på att förmågan att känna empati och medkänsla också minskar risken för stress och utbrändhet.

Aktiv medkänsla handlar om att känna och uttrycka empati och medkänsla för andra människor – att bry sig om andra och visa det – genom att lyssna och finnas där för den som behöver det. Förmågan att känna och uttrycka medkänsla är något vi har med oss naturligt men vi kan öva oss på att förstärka dessa egenskaper. På så sätt kan vi dra nytta av de fördelar som visat sig motverka stresspåslag och negativa känslor.

Studier visar att vi mår bra av att ge av oss själva till andra människor. Att till exempel arbeta ideellt får oss att uppleva en större meningsfullhet och en känsla av att vara behövda. De positiva känslorna ökar när vi knyter an till de vi hjälper vilket innebär att även det sociala bandet med andra gör att vi mår bra. Alla dessa positiva aspekter ger oss dessutom en bättre självkänsla.

En annan orsak till att medkänsla minskar risken för stress och utbrändhet är att om vi är bra på att visa medkänsla med andra så övar vi också upp den egenskapen inför oss själva. Det i sin tur kan leda till att vi prioriterar vårt välbefinnande och respekterar vår tid framför t ex att arbeta övertid.

Medkänsla brukar definieras som en mer aktiv reaktion än empati, vilket är förmågan att känna in andras känslor – och det kan man göra också framför en film eller en pjäs. Medkänslan väcks av andras lidande och att man vill försöka göra något åt det. Forskningsresultat hittills visar en mängd positiva effekter av att öva upp sin ”compassion” – som att stå emot negativ stress, få mindre ångest och bättre immunförsvar.” (citat ur SVD-artikeln Medkänsla viktigt för vår överlevnad, 3 april 2013).

Aktiv medkänsla har en annan populär och lite mer internationell benämning: Compassion. Oavsett vilken typ av benämning man väljer så har ämnet vuxit sig större de senaste åren med mängder av forskning, litteratur och artiklar på området.

Så om vi tidigare tänkte att medkänsla var betydelsefullt på det personliga planet får vi vidga våra vyer till att även omfatta bland annat vår arbetsplats – det kan vara viktigare än vi tror.


Källor:

Tidningen Chef

Psychology Today

SVDRelaterade inlägg