COVID-19

Policy COVID-19

För att vi ska säkerställa våra kunders och massörers säkerhet, samt för att kunna leverera bästa tänkbara service, har vi tagit fram en policy med grund i de rekommendationer vi får från ansvariga myndigheter samt Socialstyrelsens riktlinjer för yrkesmässig hygienisk verksamhet för behandling under pandemin.

Riktlinjer vid massage

Riktlinjer för att utföra massage

– Den som känner av förkylningsliknande symptom eller luftvägssymptom bör avboka inbokade massagekunder.
– För den som varit utsatt för risk, till exempel genom att ha besökt riskområde (här gäller de områden som Folkhälsomyndigheten klassar som riskområden – denna information uppdateras löpande), rekommenderar vi att följa Folkhälsomyndighetens direktiv.
– Om en kund kommer på massage med förkylningsliknande symptom eller luftvägssymptom bör behandlingen ställas in.
– Hälsa utan att ta i hand
– Tvätta händerna regelbundet med tvål och varmt vatten.
– Undvik ansiktsmassage
– När en behandling har utförts rengörs huvudstöd och armvagga direkt.

Generella riktlinjer för våra kunder

– Om du känner av förkylningsliknande symptom eller luftvägssymptom bör du avboka din behandling.
– Om du varit utsatt för risk, till exempel genom att ha besökt riskområde (här gäller de områden som Folkhälsomyndigheten klassar som riskområden – denna information uppdateras löpande), rekommenderar vi att följa Folkhälsomyndighetens direktiv.
– Hälsa utan att ta i hand
– Tvätta händerna regelbundet med tvål och varmt vatten.
– Undvik ansiktsmassage
– Håll dig uppdaterad gällande Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd för COVID-19.